CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 8 năm 2017

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện này (“Điều khoản”, “Điều khoản và Điều kiện”) trước khi sử dụng trang web https://hemero.vn (“Dịch vụ”) do Hemero điều hành (gọi chung là “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”).

Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn được điều chỉnh khi bạn chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản này. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác muốn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản thì bạn không được phép truy cập Dịch vụ.

MUA HÀNG

Nếu bạn muốn mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có sẵn thông qua Dịch vụ (“Mua hàng”), bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định liên quan đến Mua hàng của bạn, bao gồm, không giới hạn, số thẻ tín dụng, ngày hết hạn của thẻ tín dụng, địa chỉ thanh toán và thông tin giao hàng của bạn.

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) bạn có quyền sử dụng bất kỳ (các) thẻ tín dụng hoặc (các) phương thức thanh toán khác liên quan đến bất kỳ Giao dịch mua hàng nào; và (ii) thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác và đầy đủ.

Dịch vụ có thể sử dụng dịch vụ của bên thứ ba với mục đích tạo điều kiện thanh toán và hoàn tất Giao dịch mua hàng. Bằng cách gửi thông tin của bạn, bạn cấp cho chúng tôi quyền cung cấp thông tin cho các bên thứ ba này theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối hoặc hủy đơn đặt hàng của bạn bất kỳ lúc nào vì các lý do bao gồm nhưng không giới hạn: sản phẩm hoặc dịch vụ, lỗi trong mô tả hoặc giá của sản phẩm hoặc dịch vụ, lỗi trong đơn đặt hàng hoặc các lý do khác.

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối hoặc hủy đơn đặt hàng của bạn nếu nghi ngờ có gian lận hoặc giao dịch trái phép hoặc bất hợp pháp.

TÍNH KHẢ DỤNG, LỖI VÀ KHÔNG CHÍNH XÁC

Chúng tôi liên tục cập nhật các sản phẩm và dịch vụ bán ra trên trang web. Chúng tôi có thể gặp phải sự chậm trễ trong việc cập nhật thông tin trên trang web và trong quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác. Thông tin được tìm thấy trên trang web có thể chứa lỗi hoặc không chính xác và có thể không đầy đủ hoặc hiện hành. Sản phẩm hoặc dịch vụ có thể bị sai lệch, được mô tả không chính xác hoặc không có trên trang web và chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào được tìm thấy trên trang web.

Do đó, chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc cập nhật thông tin và sửa lỗi, không chính xác hoặc thiếu sót bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

TÀI KHOẢN

Khi bạn tạo một tài khoản với chúng tôi, bạn đảm bảo rằng bạn trên 18 tuổi và thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác, đầy đủ và hiện tại mọi lúc. Thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc lỗi thời có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức tài khoản của bạn trên trang web

Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình, bao gồm nhưng không giới hạn việc hạn chế quyền truy cập vào máy tính và / hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các hoạt động hoặc hành động xảy ra trong tài khoản và / hoặc mật khẩu của bạn, cho dù mật khẩu của bạn có thuộc Dịch vụ của chúng tôi hay dịch vụ của bên thứ ba hay không. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay khi biết được bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

Bạn không được sử dụng tên đăng nhập là của một cá nhân hoặc tổ chức khác hoặc không hợp pháp để sử dụng, tên hoặc nhãn hiệu tuân theo bất kỳ quyền nào của người khác hoặc pháp nhân khác mà không có sự cho phép thích hợp. Bạn không được sử dụng tên đăng nhập với bất kỳ tên nào xúc phạm, khiếm nhã hoặc tục tĩu.

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối dịch vụ, chấm dứt tài khoản, xóa hoặc chỉnh sửa nội dung hoặc hủy đơn đặt hàng theo quyết định riêng của chúng tôi.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Dịch vụ và nội dung, tính năng và chức năng ban đầu của nó thì và sẽ vẫn là tài sản độc quyền của Hemero và các nhà cấp phép của Hemero. Dịch vụ được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nhãn hiệu và trang phục thương mại của chúng tôi có thể không được sử dụng liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Hemero.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Hemero

Hemero không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Chúng tôi không đảm bảo các dịch vụ của bất kỳ thực thể / cá nhân nào hoặc trang web của họ.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Hemero sẽ không có bổn phận hoặc chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hoặc bị cáo buộc gây ra hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba mà bạn truy cập.

CHẤM DỨT

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn và ngăn chặn truy truy cập vào Dịch vụ ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm, theo quyết định riêng của chúng tôi, vì bất kỳ lý do gì và không giới hạn, bao gồm nhưng không giới hạn vi phạm Điều khoản.

Nếu bạn muốn chấm dứt tài khoản của mình, bạn có thể chỉ cần ngừng sử dụng Dịch vụ.

Tất cả các quy định của các Điều khoản mà theo bản chất của chúng nên tồn tại chấm dứt sẽ tồn tại chấm dứt, bao gồm, nhưng không giới hạn, quy định quyền sở hữu, từ chối trách nhiệm bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và không gây hại cho HEMERO và người cấp phép và người được cấp phép, và công nhân, nhà thầu, đại lý, nhân viên và giám đốc của họ, từ và chống lại bất cứ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, công nợ, chi phí hoặc nợ, và các phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư), do hoặc phát sinh từ a) việc sử dụng và truy cập Dịch vụ của bạn hoặc bất kỳ người nào sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn, hoặc b) vi phạm các Điều khoản này.

GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM

Trong bất cứ trường hợp nào HEMERO, cũng như giám đốc, nhân viên, đối tác, đại lý, nhà cung cấp hoặc chi nhánh, sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc trừng phạt nào, bao gồm nhưng không giới hạn, mất lợi nhuận, dữ liệu, sử dụng, tín nhiệm, hoặc các tổn thất vô hình khác, do (i) việc bạn truy cập hoặc sử dụng hoặc không có khả năng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ; (ii) mọi hành vi hoặc nội dung của bất kỳ bên thứ ba nào trên Dịch vụ; (iii) mọi nội dung thu được từ Dịch vụ; và (iv) truy cập trái phép, sử dụng hoặc thay đổi truyền hoặc nội dung của bạn, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, lừa đảo (kể cả sơ suất) hay bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, cho dù chúng tôi có được thông báo về khả năng thiệt hại đó hay không nếu một biện pháp khắc phục được nêu trong tài liệu này được phát hiện là đã thất bại vì mục đích thiết yếu của nó.

LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

Việc bạn sử dụng Dịch vụ là rủi ro duy nhất của bạn. Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “NHƯ HIỆN TRẠNG” và “NHƯ HIỆN CÓ”. Dịch vụ được cung cấp mà không có sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù được thể hiện hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về khả năng bán hàng, phù hợp cho mục đích cụ thể, không vi phạm hoặc quá trình thực hiện.

HEMERO các công ty con, chi nhánh và người cấp phép không bảo đảm rằng a) Dịch vụ sẽ hoạt động không bị gián đoạn, bảo mật hoặc có sẵn tại bất kỳ thời điểm hoặc địa điểm cụ thể nào; b) bất kỳ sai sót hoặc lỗi nào sẽ được sửa chữa; c) Dịch vụ không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác; hoặc d) kết quả sử dụng Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn.

LOẠI TRỪ

Một số phạm vi không cho phép loại trừ các bảo đảm nhất định hoặc loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc thiệt hại ngẫu nhiên, do đó các giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho bạn.

LUẬT CHI PHỐI

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của California, Hoa Kỳ, bất kể xung đột của các quy định của pháp luật.

Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của các Điều khoản này sẽ không được coi là từ bỏ các quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị tòa án giữ là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về Dịch vụ của chúng tôi và bỏ và thay thế bất kỳ thỏa thuận trước mà chúng tôi có thể có giữa chúng tôi về Dịch vụ.

THAY ĐỔI

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, để sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là tài liệu, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trước ít nhất 15 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Điều gì cấu thành thay đổi cần thiết sẽ được quyết định theo quyết định riêng của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi bất kỳ sửa đổi nào có hiệu lực, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản được sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, bạn không còn được phép sử dụng Dịch vụ nữa.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.