Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn thông qua nhiều phương tiện kỹ thuật số. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web này, ứng dụng di động hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ khác của HEMERO trên bất kỳ máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng, bảng điều khiển hoặc các thiết bị khác (gọi chung là “Thiết bị”), bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật của chúng tôi. HEMERO có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này bất cứ lúc nào có hiệu quả khi đăng. Việc bạn tiếp tục sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi là sự chấp nhận của bạn đối với Chính sách Bảo mật này và bất kỳ bản cập nhật nào. Chính sách Bảo mật này được kết hợp vào và tuân theo các Điều khoản Sử dụng.

Mặc dù Chính sách bảo mật này nhằm mô tả chính sách bảo mật của chúng tôi, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp thêm thông tin chi tiết vào những thời điểm khi nó có ý nghĩa nhất với bạn. Hãy tìm những thông báo này trong các dịch vụ HEMERO của chúng tôi.

THU THẬP THÔNG TIN

THÔNG TIN GÌ BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI

Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc cho phép chúng tôi truy cập. Thông tin có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, hình ảnh, ngày sinh, địa chỉ email, địa chỉ, số điện thoại, giới tính, danh sách liên lạc, thông tin truyền thông xã hội và hồ sơ, thông tin vị trí (GPS), thông tin về hoạt động và hiệu suất, và khi cần thiết, thông tin thẻ tín dụng.

CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN GÌ TỪ BẠN

Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin về sự tương tác của bạn với, và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Thông tin mà chúng tôi thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn, số điện thoại, số nhận dạng thiết bị và thông tin phần cứng, địa chỉ IP, loại trình duyệt và ngôn ngữ, thông tin cookie, loại hệ thống, cho dù bạn đã cho phép phần mềm truy cập vào một số tính năng, thời gian truy cập, URL trang web, thông tin về việc mua hàng của bạn và các thông tin khác về tương tác của bạn với chúng tôi.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ CÁC TƯƠNG TÁC KHÁC HEMERO VÀ BÊN THỨ BA

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi với các thông tin khác từ nguồn HEMERO, giao dịch và thông tin liên lạc. Thông tin này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin từ các cửa hàng HEMERO, thư trực tiếp, danh mục, sự kiện, sản phẩm và ứng dụng hoặc các tương tác HEMERO khác. Chúng tôi cũng có thể kết hợp thông tin đó với dữ liệu được công khai và dữ liệu từ bên thứ ba. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về những người nhận quà tặng được cung cấp bởi người cung cấp

QUYỀN RIÊNG CỦA TRẺ EM

Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi.

SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để thực hiện những điều sau:

KÍCH HOẠT SỬ DỤNG CỦA BẠN

Nâng cao, tùy biến và cá nhân hóa các kinh nghiệm và truyền thông HEMERO của bạn
Sử dụng các tính năng HEMERO, chẳng hạn như các tuyến đường chạy, đăng ký cuộc đua, đặt hàng và các hoạt động khác

HOẠT ĐỘNG, CẢI THIỆN VÀ PHÂN TÍCH

Vận hành, cung cấp, cải tiến và duy trì các sản phẩm và dịch vụ của HEMERO, bao gồm phân tích hành vi và xu hướng của người dùng
Gửi cho bạn các thông báo hành chính và thông tin khác về HEMERO. Liên lạc với bạn về việc bạn mua hàng, thông tin tài khoản hoặc dịch vụ khách hàng

CUNG CẤP VÀ TIẾN HÀNH TIẾP THỊ VÀ KHUYẾN MÃI

Liên lạc với bạn về các sản phẩm, dịch vụ và sự kiện của chúng tôi, và cho các mục đích quảng cáo khác

Quản lý cuộc thi, khuyến mãi, sự kiện, khảo sát hoặc các tính năng khác

Hiển thị tiếp thị phù hợp với bạn

CHIA SẺ THÔNG TIN

CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn tới các nhà cung cấp dịch vụ HEMERO để tiến hành kinh doanh. Ví dụ: họ có thể xử lý xử lý thẻ tín dụng, vận chuyển, quản lý dữ liệu, phân phối email, nghiên cứu thị trường, phân tích thông tin và quản lý quảng cáo. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn để quản lý các tính năng (ví dụ: tải nhạc, đăng ký cuộc đua hoặc thói quen luyện tập).

THEO LUẬT HOẶC BẢO VỆ QUYỀN

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin theo yêu cầu của chính phủ, theo yêu cầu của luật pháp, để thực thi các chính sách của chúng tôi, hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc của người khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin để ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp các sản phẩm và dịch vụ của HEMERO hoặc vi phạm Điều khoản Sử dụng hoặc để tự bảo vệ mình trước các yêu cầu của bên thứ ba. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với các công ty hỗ trợ bảo vệ hoặc điều tra gian lận.
theo luật

CHIA SẺ CÔNG KHAI

CHIA SẼ MẶC ĐỊNH

Khi bạn tham gia hoặc sử dụng một số dịch vụ nhất định, bạn đồng ý chia sẻ công khai một lượng thông tin cơ bản, có thể bao gồm tên người dùng, vị trí thành phố và ảnh tiểu sử của bạn.

CHIA SẺ BẠN MUỐN

Bạn có thể chọn chia sẻ thông tin nhất định. Để tham gia vào một số tính năng nhất định, bạn có thể phải điều chỉnh cài đặt bảo mật của mình và chia sẻ thêm thông tin. Bạn cũng có thể chọn chia sẻ hoạt động của bạn trên các nền tảng khác, chẳng hạn như Facebook và Twitter. Vui lòng đọc các chính sách bảo mật của các nền tảng này bởi vì hoạt động HEMERO của bạn được công khai trên các nền tảng này sẽ không còn được quản lý bởi chính sách bảo mật của HEMERO.

HEMERO CHIA SẺ

Thông tin được chia sẻ công khai có thể được HEMERO sử dụng cho các mục đích quảng cáo.

BẢO VỆ THÔNG TIN

Các biện pháp bảo mật: Chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp bảo mật, bao gồm các công cụ mã hóa và xác thực để giúp bảo vệ thông tin của bạn. Chúng tôi sử dụng máy chủ bảo mật khi bạn đặt hàng. Tất cả các thông tin thẻ tín dụng bạn cung cấp được truyền qua công nghệ Secure Socket Layer (SSL) và sau đó được mã hóa trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

KHÔNG BẢO ĐẢM

Tuy nhiên, giống như các công ty khác, HEMERO không thể đảm bảo 100% an ninh hoặc bảo mật thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

CÔNG CỤ THU THẬP

HEMERO tự động thu thập thông tin trong sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc được lưu trữ bởi trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Chúng tôi sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để thu thập thông tin này, bao gồm, nhưng không giới hạn, các tập tin cookie và thẻ pixel / web beacon (“Công cụ thu thập”).

LỰA CHỌN

SỬA ĐỔI HOẶC XÓA THÔNG TIN CỦA BẠN

Bạn có thể sửa đổi hoặc xóa hồ sơ của bạn trong các dịch vụ HEMERO nhất định, thông qua tài khoản của bạn. Thông tin của bạn trước đây đã đăng vẫn có thể được xem công khai. HEMERO có thể giữ thông tin và nội dung trong các tệp sao lưu và lưu trữ dự phòng của chúng tôi.

TRUYỀN THÔNG/ HỦY ĐĂNG KÝ/ KHÔNG THAM GIA (OPT-OUT)

Bất kể cài đặt nào bạn chọn, HEMERO có thể gửi cho bạn các thông tin liên quan đến dịch vụ. Để hủy đăng ký và ngừng nhận tin nhắn, vui lòng thay đổi cài đặt của bạn hoặc làm theo hướng dẫn trong email, tin nhắn văn bản, thông báo hoặc loại tin nhắn khác. Nếu bạn đã hủy đăng ký bất kỳ thông tin liên lạc nào từ HEMERO, do lịch sản xuất, bạn có thể nhận được thông tin liên lạc đã có trong sản xuất.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Việc bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và bất kỳ tranh chấp phát sinh từ chúng, phải tuân theo Chính sách Bảo mật cũng như Điều khoản Sử dụng của chúng tôi. Vui lòng truy cập Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, điều này giải thích các điều khoản khác điều chỉnh việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Nếu có thắc mắc hoặc thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Email: btdang@hemero.vn; webadmin@hemero.vn

Tel: (+84)247 3782755 (Mr Trân)